Gazon tips

Aanleggen van een gazon

Gras groeit het beste op een goede, vruchtbare grond die qua samenstelling niet te vast en niet te los is. Bereid de grond daarom goed voor. Alvorens de grond om te spitten, onkruid verwijderen. Gebruik hiervoor eventueel een sproeimiddel zonder nawerking.
De grond +/- 30 cm diep omspitten. Er goed op letten dat de oude zode goed onderaan de grondkluit zit. Stenen en wortels verwijderen. De grond een paar weken laten braak liggen en laten nazakken. Schoffel opkomend onkruid regelmatig weg. Het is belangrijk dat er geen kiemen en plantjes zijn, die tot onkruid of mos zouden uitgroeien. Eventueel turf in de bodemlaag toevoegen. De grond ruw egaliseren en gazonmeststof gelijkmatig in de toplaag vermengen. Vervolgens aandrukken met de tuinwals bij droog weer. Voorkom putten en bulten. De grond goed fijn en zorgvuldig gelijkmaken met de hark, alvorens te zaaien.

Inzaai

Een gazon mag gezaaid worden vanaf maart-april tot en met oktober. Om zeker te zijn van een goede verdeling zaait u het gazon in twee keer. De tweede keer zaait u haaks op de looprichting van de eerste keer. TIP: Voor een gelijkmatige verdeling gebruikt u best een strooiwagen.
Daarna de zaden lichtjes inharken (1 à 2 cm diep) en de grond licht aanrollen om het zaad goed in contact te brengen met de grond. Als het binnen een paar dagen niet regent, dan kunt u beter zorgvuldig sproeien met een fijne sproeien. Droogt de bovenste grondlaag uit, dan mislukt de kieming of sterven de jonge scheuten af.

Eerste maaibeurt

Het is raadzaam het gazon enkele dagen voor de eerste maaibeurt te rollen, zo zet u de wortels vast. Maai de eerste maal als het gazon + 8 cm is. Doe dit me een grasmaaier met perfect geslepen messen. Stel de hoogte in op +/- 4 cm. Maai nadien het gazon veelvuldig, maar niet korter dan 1/3 van de totale hoogte en nooit korter dan 2.5 cm. Gras korter dan 2.5 cm riskeert bruin verbrand te worden door de zon.

Onderhoud van een gazon

Goed onderhoud, daar draait het om. Zonder dat u uw gazon hoeft te vertroetelen, kunt u het veel mooier en sterker maken. Voor de meeste gazons betekent dit bovendien dat ze veel intensiever kunnen en mogen worden gebruikt.

Wat is precies goed onderhoud?

Kort samengevat gaat het daarbij om 5 basisactiviteiten: maaien, bemesten, onkruid en/of mos bestrijden, verticuteren/verluchten en sproeien.

Maaien

Wanneer, hoe vaak of hoe kort moet ergemaaid worden? Het antwoord is simpel: wanneer het gras bijna tweemaal zo hoog is als het zou moeten zijn, moet u het maaien. Als u het gras nog langer laat groeien, gaat het plat liggen. Maaien wordt dan aanzienlijk lastiger. Laat het maaisel niet liggen, maar verwijderen het direct. Dat gras zo kort mogelijk moet worden gemaaid, is absoluut onzin!!! Te kort maaien is gewoon niet goed. Een speel-/sportgazon mag nooit korter gemaaid worden dan 3cm.

Verticuteren en verluchten

Verticuteren wil zeggen: goed schoonmaken, uitkammen. Dit is nodig om afgestorven gras, mos en maaiselresten uit het gazon te verwijderen en de grasmat gezond te houden. Met behulp van een verticuteerhark of verticuteermachine kan u hierna de grond gaan verluchten. Op deze manier wordt de bovenlaag (waarin zich de wortels van het gras bevinden) wat losser. Dit zorgt voor activering van de lucht- en waterhuishouding in de wortels, wat een zeer positief effect heeft op het gazon. Na het verticuteren of verluchten is het een must om het gazon te besproeien en is het raadzaam om een gazonmeststof te strooien.

Sproeien

In normale omstandigheden heeft een gezond gazon geen besproeing nodig. Bij droogte of in zandgronden is er echter onvoldoende water beschikbaar voor het gazon. Wanneer het gazon bruin wordt en regelmatig betreden wordt bij droogte, is blijvende schade te verwachten. Wie kan sproeien zal zijn gazon een goede dienst bewijzen. Er zijn echter 2 voorwaarden aan verbonden:
1. de hoeveelheid water moet minstens 10 ltr./m² en per sproeibeurt bedragen.
2. alleen 's avonds of 's morgens sproeien, zodat het water langzaam in de grond kan dringen

Bemesting

De voedingsstoffen die uit de grond verdwijnen door uitspoeling en door het afvoeren van het gemaaide gras, zullen moeten teruggegeven worden onder de vorm van de onderhoudsbemesting.

Wanneer moet ik bemesten?

In het voorjaar: vóór het begin van de groeiperiode, in maart of april. Het gazon knapt zienderogen op als u dan de zogenaamde voorjaarsmest strooit. Voorjaarsmest zorgt ervoor dat er nieuwe aanwas komt en dat het gazon snel een frisgroene kleur krijgt.
In juni-juli: is het tijd voor de volgende mestgift. De gazonmeststof zorgt ervoor dat er een gezonde groei is en dat de prachtige kleur in stand blijft gedurende enkele maanden. Het gras moet immers gezond en met een goed wortelgestel de winter ingaan.
In de herfst: Door het toedienen van een najaarsmest verhoogt u de weerstand van het gazon tegen vorst, sneeuw en forse windvlagen.

Keuze van het gazonzaad

De juiste keuze van het gazonzaad is van essentiëel belang voor het verkrijgen van een mooi, fit gazon. Wat volgt is een opsomming van de diverse soorten gazonzaad en hun kenmerken.

Siergazon: Dit prachtig 'Engels gazon' verdraagt wel schaduw, maar is minder goed bestand tegen frequente betreding. Het blijft mooi groen in de winter en het kan goed tegen de droogte. Het kan kort gemaaid worden en is ideaal voor privé golfgreens.

Eigenschappen:

° Heel fijn siergazon
° mooie groene (bijna blauwe) grasmat
° minder geschikt voor intensieve betreding
° kan goed groeien in schrale omstandigheden


Speelgazon: Het gazon dat u echt voldoening geeft. Speelgazon vormt een sterke zode, is fijn van blad en is geschikt voor alle grondsoorten. Het speelgazon wordt vooral gebruikt voor de inzaai van oppervlakten, bestemd voor gebruiksrecreatie (speeltuinen, openbare parken, privé-tuinen).

Eigenschappen:

° snelle kieming
° dichte zode
° resistent tegen betreding
° hoge sierwaarde


Sportgazon: is geschikt voor alle grondsoorten en verdraagt heel goed betreding en bespeling. Het is een breed inzetbaar sportgazon voor de tuinaanleg.

Eigenschappen:

° snelle kieming en vestiging
° kan goed tegen betreding
° dichte zode
° kan tegen kort maaien
° hoge sierwaarde


Sportgazon Germinator: De Germinator is een groene, fijne laag rond de zaden en garandeert dankzij de milieuvriendelijke en onschadelijke stof 'Tacer' een betere kiemkracht en groei van uw gazon. De groene kleur maakt het tevens gemakkelijker om te zaaien.


Moderato: Het gazon blijft opvallend groen, zelfs bij droge zomers. Het heeft een heel trage groei, maar vormt toch een mooie dichte zode. Een groot pluspunt voor het milieu! Moderato is zeer geschikt voor bedrijven die de onderhoudskosten en -tijd van het gazon minimaal willen houden (minder meststoffen en beperkte besproeing). Het is geschikt voor alle grondsoorten, ook onder moeilijke omstandig heden. Moderato is ideaal voor industrieterreinen, vliegvelden, bermen, parken en taluds, maar zeker ook voor privé-tuinen.

Eigenschappen:

° milieuvriendelijk gazonmengsel
° Tot 30% minder maaibeurten
° vormt een prachtig groen gazon met een dichte zode
° is bestand tegen normale betreding
° droogteresistent


Herstelgazon: is een mengsel voor het herstel of de doorzaai van gazons die beschadigd zijn door insecten, ziekten, droogte of te zware betreding. Het is ook een ideaal mengsel om te gebruiken na het verticuteren van slecht onderhouden gazons en geschikt voor alle grondsoorten. Het zaad is omhuld. Hierdoor kiemt het heel snel en is het tijdens de opkomst van het gazon goed beschermd tegen vogels en mieren. Het zorgt tevens voor een gezondere opkomst.

Eigenschappen:

° heel snelle kieming en vestiging
° kan heel goed tegen betreding
° beschermt tegen vogels en mieren


Schaduwgazon: is een mengsel voor beschaduwde plaatsen die zowel vochtig als droog kunnen zijn (bijvoorbeeld aan de voeten van bomen). Het is bestand tegen normale betreding.

Eigenschappen:

° hoge schaduwtolerantie
° hoge betredingstolerantie
° vormt een dichte zode
° toepasbaar in zowel de zon als de schaduw
° hoge sierwaarde


Bloemengazon: geeft een prachtige, bonte, natuurlijke bloemenweide. Wilde, weide en veldbloemen vormen harmonie met het groene gazon. Aantrekkelijk voor vlinders.