Alg. verkoopsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Inhoudsopgave 

 

 

Artikel 1 - Identitiet van de verkoper

 

Pelckmans Holding NV (hierna Pelckmans of wij)

Parklaan 2

2300 Turnhout (België)

E-mail: info@pelckmans.net

BTW BE 0881.196.993

Contactformulier

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid en voorwaarden 

 

 1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten en communicatie en elk aanbod (o.m. via post, telefoon, gsm, fax, mail, website, ...) dat door Pelckmans aan jou verstrekt wordt. Door gebruik te maken van deze diensten of door zich te beroepen op deze communicatie, verklaar je je akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. Om een bestelluing te kunnen plaatsen of een aankoop te doen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op verhuurovereenkomsten die afgesloten werden tussen jou en de winkel met betrekking tot de bestelwagens.
 4. De website van Pelckmans is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en diensten van Pelckmans. Via deze website heb je ook de mogelijkheid op producten te kopen; te reserveren, in te schrijven op communicatie per post en elektronische communicatie en andere inlichtingen.
 5. Pelckmans behoudt zich het recht voor om, ten alle tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. 

 

Artikel 3 - Aanbod en bestelling

 

Aanbod

Als een aanbod slecht een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in ons aanbod.

 

Pelckmans beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat er verkocht wordt en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling te maken van het artikel. Als Pelckmans gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is altijd mogelijk en als dit overduidelijk gebeurd is, is Pelckmans niet verplicht om het overeenkomstig goed te leveren.

 

Bestelling

Algemeen

De aankoop is definitief zodra we je betaling hebben ontvangen. Voor betalingstransactie met krediet- of debetkaarten is het noodzakelijk dat wij de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet leveren van je bestelling. bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 

Aankoop via de website met online betaling en thuislevering

Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. In de laatste stap  krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden, zoals raadpleegbaar op de website, en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift "bestelling afronden". Als je deze stappen hebt doorlopen en van zodra Pelckmans de goedkeuring heeft gekregen van de betalingstransactie door de uitgever van de kredietkaarten, debetkaarten of paybuttons, is je aankoop definitief. Wij zullen je per mail een bevestiging overmaken van jouw bestelling. Een link naar de algemene voorwaarden op een duurzame gegevensdrager wordt toegevoegd aan de bevestigingsmail.

 

Pelckmans aanvaardt volgende online betaalmiddelen: Visa, Mastercard, Bancontact/Mister Cash, Maestro, Pelckmans cadeaubon en Pelckmans getrouwheidscheques.

 

Reserveren via de website en afhalen in de winkel (Click & Collect).

De reservering is definitief nadat er geklikt is op de betelknop. Een link naar de algemene voorwaarden op een duurzame gegevensdrager wordt toegevoegd aan de bevestigingsmail.

 

De artikelen worden vervolgens in de winkel verzameld. Producten die niet voorradig zijn in de winkel worden besteld en zijn binnen een indicatieve termijn van 7 werkdagen beschikbaar. Pelckmans kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig klaarzetten of het ontbreken van artikelen. Indien de bestelling niet volledig is, zal Pelckmans er alles aan doen je zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. De betaling gebeurt in de winkel bij afhaling.

 

Pelckmans zal de artikelen maximum zeven dagen in de winkel voor jou reserveren.

 

Artikel 4 - Herroepingsrecht (bedenktijd) bij verkoop op afstand

 

 1. Het aan de consument verleende herroepingsrecht is enkel van toepassing indien de overeenkomst werd gesloten vanop afstand (website, telefoon, ...). Het herroepingsrecht is dus niet van toepassing bij het reserveren via de website en afhalen in de winkel (Click & Collect).
 2. Het herroepingsrecht houdt in dat je het recht hebt te beslissen dat je de goederen niet wilt houden en bedraagt 14 dagen vanaf de levering van het artikel. De artikelen mogen dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugbezorgd worden ten laatste 14 dagen na melding aan Pelckmans van herroeping. Binnen de 14 dagen nadat Pelckmans de artikelen heeft teruggekregen wordt de volledige aankoopprijs ervan terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
 3. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wenst terug te sturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of behandelen als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Als je de goederen terugbezorgt, moet dit gebeuren met alle geleverde toebehoren en in de orginele staat en orginele verpakking.
 4. Als je de goederen wenst terug te bezorgen aan een Pelckmans winkel, kan dit enkel aan de door jou online aangeduide Pelckmans winkel.
 5. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij jou komen afhalen. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorrhand kan worden berekend.
 6. Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je het vermelde formulier downloaden en sturen naar de door jou online aangeduide Pelckmans winkel.  
 7. Indien je het product wenst om te ruilen voor een ander product, kan je contact opnemen met de klantendienst van Pelckmans. 

Het herroepingsrecht geldt niet in sommige specifieke gevallen zoals bij wet voorzien, zoals o.m. snel bederfbare goederen en goederen die volgens de instructies van de klant werden gepersonaliseerd.

 

Artikel 5 - Retour bij verkoop in de winkel

 

Indien je een product wenst te retourneren of om te ruilen dat je aankocht in een Pelckmans winkel, zal de desbetreffende Pelckmans winkel de voorwaarden voor retour of omruiling bepalen.

 

Artikel 6 - Prijs

 

Onze prijzen zijn in euro en inclusief alle belastingen, BTW, recupel, taksen en diensten. Pelckmans kan bovenop de prijs ook de verzendkosten en servicekosten aan rekenen. Dit wordt duidelijk aangegeven vooraleer de bestelling definitief is.

 

Artikel 7 - Betaling

 

Aankoop via de website met online betaling en thuislevering.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je hetkent een veilige SSL verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk vanje browser.

 

We aanvaarden Visa, MasterCard, Bancontact/Mister Cash, Maestro, Pelckmans cadeaubon en Pelckmans getrouwheidscheques.

 

Betaling in de winkel

In de winkel aanvaarden we contante betalingen, Visa, MasterCard, Bancontact/Mister Cash, Pelckmans cadeaubon, Pelckmans getrouwheidscheques, Ecocheques/Ecopass (ook electronische). Indien artikelen online gereserveerd en afgehaald worden in de winkel (Click & Collect), worden de artikelen betaald in de winkel.

 

Artikel 8 - Conformiteit en garantie 

 

 1. Pelckmans hanteert de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar voor consumptiegoederen. Dit betekend dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.
 2. Een eventueel gebrek of defect moet binnen de 2 maanden na vaststelling worden gemeld bij Pelckmans. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
 3. Gedurende de voormelde periode verbindt Pelckmans zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) kosteloos te vervangen of te herstellen, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Indien de consument geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging heeft de consument het recht een passende prijsvermindering of ontbinding van de koopovereenkomst te eisen. Ontbinding van de koopovereenkomst kan evenwel niet worden gevraagd, indien het gebrek van geringe betekenis is.
 4. De consument kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de aankoop.
 5. Zijn onder meer uitgesloten van de wettelijke garantie:
  • Alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken, val, ...).
  • De vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen.
  • Defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen.
  • Defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhouden of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant.
 6. Om een beroep te kunnen doen op de garantie, moet je de originele factuur of aankoopbewijs kunnen voorleggen. De garantietermijn neemt aanvang op het moment van levering. De garantie kan enkel ingeroepen worden ten aanzien van Pelckmans. Indien rechtstreeks beroep wordt gedaan op de fabrikant, zijn de eventuele kosten niet ten laste van Pelckmans. In geval van tussenkomst door een niet door Pelckmans aangewezen derde, vervalt de garantie.
 7. Indien een commerciële garantie van toepassing is, zijn de details hierover terug te vinden in de artikelinformatie op de website.
 8. Voor producten die gebruikt worden voor niet-private doeleinden gelden de beperkende garantievoorwaarden van de fabrikant/invoerder. 

 

Artikel 9 - Thuislevering 

 

 1. Enkel artikelen aangeduid met "Thuislevering mogelijk" kunnen thuis geleverd worden.
 2. Alle goederen die je thuis laat leveren worden geleverd op het door jou tijdens de bestelling aangegeven adres.
 3. De transportkost wordt duidelijk aangegeven bij het artikel nog vooraleer de bestelling geplaatst is.
 4. De levertermijn is afhankelijk van het bestelde artikel. De levertermijn wordt duidelijk aangegeven bij het artikel nog vooraleer de bestelling geplaatst is.
 5. De levering omvat enkel het bezorgen van het bestelde artikel en niet de montage ervan. Leveringen worden steeds vóór de drempel, op de stoep, afgeleverd.
 6. De leveringsvoorwaarden worden eveneens opgenomen per artikel.
 7. Indien je verscheidene artikelen besteld van verschillende leveranciers, zal de levering niet samen geschieden. De leveranciers zullen elk afzonderlijk met jou contact opnemen om een leveringsdatum af te spreken.
 8. Thuisleveringen gebeuren enkel in België & Nederland.
 9. Als pelckmans niet tijdig kan leveren, verwittigt Pelckmans je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.
 10. De verzendingen gebeuren steeds op risico van Pelckmans. Als je ons echter goederen terugzendt, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 11. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden. Nieem hiervoor contact op met de klantendienst zodat naar een gepaste oplossing gezocht kan worden.
 12. Je kan de goederen uitsluitend terugbezorgen aan de door jou online aangeduide Pelckmans winkel.
 13. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprekelijkheid blijft in dergelijke gevallen tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen. 

 

Artikel 10 - Cadeaubon 

 

 1. De cadeaubon van Pelckmans blijft vijf jaar geldig na datum van aankoop en kan gebruikt worden om goederen mee te betalen in alle Pelckmans winkels in België. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt noch omgeruild.
 2. De cadeaubon kan ook worden gebruikt voor aankopen op de website.
 3. De cadeaubon kan niet worden omgeruild voor contanten, ook niet gedeeltelijk. De restwaarde van de cadeaubon kan gebruikt worden voor een volgende aankoop.
 4. Bij het omruilen van goederen die werden aangekocht met een cadeaubon zal de klant een nieuwe cadeaubon (tegoedbon) ontvangen gelijk aan het bedrag waarvoor een cadeaubon werd gebruikt ter betaling.
 5. Pelckmans is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van de cadeaubon. Pelckmans is niet verantwoordelijk voor indirecte schade aan de cadeaubon.
 6. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de cadeaubon wordt ontzegd. 

 

Artikel 11 - Klantenkaart 

 

 1. Bij afgifte van je klantenkaart aan de kassa ontvang je 2 bonuspunten per aankoopschijf van € 1,. Je punten worden automatisch geregistreerd en afgedrukt op je kassaticket.
 2. Je klantenkaart is geldig in alle Pelckmans winkels.
 3. Telkens wanneer je de kaap van 500 punten heelt, ontvang je een getrouwheidscheque van € 5 geldig bij je eerstvolgende aankoop in een Pelckmans winkel naar keuze. Deze getrouwheidscheque kan je verzilveren vanaf de eerste dag na ontvangst en blijft 1 jaar geldig.
 4. Naast de gewone punten die je bij elke aankoop krijgt, kan je ook regelmatig extra bonuspunten verdienen bij promoties in de folder. 

 

Artikel 12 - Overmacht 

 

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen; storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website. 

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid 

 

Algemeen

 1.  Pelckmans is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, ook niet van aangestelden of werknemers, tenzij opzet of grove fout.
 2.  De aansprakelijkheid van Pelckmans is steeds beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijke geleden schade en kan nooit meer bedragen dan de aankoopprijs van een product.
 3. Pelckmans is niet aansprakelijk voor verliest of schade bij gebruik van een product.

 

Gebruik website 

 1. Pelckmans kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die een webbezoeker overvindt bij een bezoek aan de Pelckmans website, bij eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elktronische publicatie van de website of bij de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website.
 2. Pelckmans levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de haar toevertrouwde informatie correct is op het moment van opname in haar bestanden, wat niet belet dat er zich in deze bestanden steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet actuele informatie kan bevinden.
 3. Deze website geeft links of referenties naar andere sites. Pelckmans heeft geen enkele zeggenschap over deze websites. Pelckmans kan bijgevolg niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 4. Het verzenden van en naar de Pelckmans website van illigale materialen, zoals bedreigende, lasterlijke, discriminerende, racistische, obscene of pornografische materialen, die in strijd zijn met de nationale of internationale wetgeving, is verboden.
 5. Pelckmans heeft de mogelijkheid op gebieden op de website waar gebruikers communicatie verzenden te controleren. Pelckmans is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze communicatie.
 6. Pelckmans behoudt zich het recht om gegevens verzonden door gebruikers te verwijderen van haar website indien deze niet overeenstemmen met de doeleinden van de website.

 

Frauduleuze internetprktijken 

Pelckmans kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor internetfraude door derden, zoals onder meer valse cadeau- of waardebonnen, wedstrijden, invorderingen, enz. Bij twijfel over acties, promoties en/of andere handelingen onder het Pelckmans logo adviseren wij steeds de klantendienst te raadplegen. 

 

Artikel 14 - Intellectuele eigendom 

 

 1. De informatie op de website van Pelckmans mag enkel gedownload worden voor informatieve privédoeleinden. Elk ander gebruik is verboden.
 2. Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en data alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Pelckmans, hetzij bij de leveranciers of andere rechtshebbenden liggen. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze, evenals het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pelckmans, haar leveranciers of de rechtmatige eigenaars, behalve op de producten of diensten te indetificeren.
 3. Alle communicatie die de gebruiker naar de Pelckmans website verzendt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en waarop je geen auteursrechten kan doen gelden. Pelckmans is niet verantwoordelijk voor deze communicatie. Pelckmans heeft het recht om deze communicatie te verwijderen, kopiëren, openbaar te maken, te distributeren, over te nemen en op andere manieren te gebruiken voor alle mogelijk doeleinden. 

 

Artikel 15 - Klachtenregeling en geschillen 

 

 1. Als je klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kan je ons contacteren via:

  Pelckmans Holding NV

  Parklaan 2

  2300 turnhout (België)

  fax: +32/14 88 02 00 

  Contactformulier

   

  We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

 2. Als je klacht niet opgelost geraakt, kan je steeds terecht bij de Consumentenombudsdienst voor een buitenrechtelijke regeling van consumentengeschillen.

  Consumentenombudsdienst

  North Gate II

  Koning Albert II-laan 8

  1000 Brussel (België)

  Tel: +32/2 702 52 00 

  Fax: +32/2 808 71 29

  E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be

  Web: http://www.consumentenombudsdienst.be

 3. De europese Unie stelt een online klachtenplatform ter beschikking voor online aankopen, genaamd Online Dispute Resolution:

  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 4. Het Belgische recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.